SANLY SES BERIŞ ULGAMY

SANLY SES BERIŞ ULGAMY

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz: “Bilim bermek işine ylmyň soňky gazananlaryny, okatmagyň innowa¬sion usullaryny, ýokary hilli elektron bilim maglumatlaryny giňden ornaşdyrýarys” diýip belleýär (Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň talyplar we okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky çykyşy // (Türkmenistan. – 2021. – 1 sent.).