TALYPLARA ÝURDUMYZYŇ HIMIÝA SENAGATYNDA GAZANYLANLARYŇ DURMUŞ ÄHMIÝETINI ÖWRETMEK

TALYPLARA ÝURDUMYZYŇ HIMIÝA SENAGATYNDA GAZANYLANLARYŇ DURMUŞ ÄHMIÝETINI ÖWRETMEK

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow: “Türkmen topragynyň ähli baýlygy halkymyzyň bagtyýarlygyna we abadançylygyna gulluk etmelidir” diýip belleýär. Bu ajaýyp sözler ýurdumyzyň çäklerinde we ondan daşarda yzygiderli durmuşa geçirýän hem-de ykdysady hyzmatdaşlygy alyp barýan döwletlere bähbitli işlere biziň ünsümizi çekýär.