ÇAGALARDA GURAMAÇYLYK UKYBYNY ÖSDÜRMEGIŇ WE  HYZMATDAŞLYK BAŞARNYGYNY TERBIÝELEMEGIŇ ÝOLLARY

ÇAGALARDA GURAMAÇYLYK UKYBYNY ÖSDÜRMEGIŇ WE HYZMATDAŞLYK BAŞARNYGYNY TERBIÝELEMEGIŇ ÝOLLARY

Mälim bolşy ýaly, jemgyýet hormatly Prezidentimiziň daşynda jemlenýär. Şeýlelikde, ol täze ýeňişleri gazanmaga ukyplydyr. Muňa türkmen halky aýdyň mysaldyr. Başgaça aýdanymyzda, eziz Watanymyz öz ösüşiniň täze belentliklerine göterilýär.