ULAG LOGISTIKASYNDA KÖPÇÜLIGE HYZMAT EDIŞ  MESELELERINIŇ OPTIMAL ÇÖZÜLIŞI

ULAG LOGISTIKASYNDA KÖPÇÜLIGE HYZMAT EDIŞ MESELELERINIŇ OPTIMAL ÇÖZÜLIŞI

Türkmenistan geosyýasy we geoykdysady taýdan amatly ýagdaýy eýeleýändigi bilen, dünýä logistika ulgamynda möhüm orundadyr. Köpçülige hyzmat ediş ulgamy (KHEU) islegleriň tötänleýin giriş akymlarynyň, nobatlaryň görnüşleriniň we hyzmatlaryň amal ediji serişdeleriniň toplumyndan ybaratdyr. Adatça, sebitiň logistik geçiriş ulag ulgamlary öz düzümi boýunça, ýükleriň daşalyş aýratynlyklaryna görä, ulaglaryň giriş-çykyş modullaryndan ybaratdyr.