BEÝIK SELJUK DÖWLETINIŇ DGLANDYRYLYŞY

BEÝIK SELJUK DÖWLETINIŇ DGLANDYRYLYŞY

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow: “Özbaşdak döwlet gurmak bilen, her bir halk, sözüň kesgitli manysynda, özüniň ykrar edilmeginiň mümkinçiliklerini üpjün edýär, özüniň mertebesini beýgeldýär. Özbaşdak döwleti bolan halk öz ruhy-intellektual gymmatlyklarynyň berk binýadyny döredýäň’ diýip belleýär [1, 29 s.].