ADAM MAÝASY WE ONY ÖSDÜRMEGIŇ INNOWASION ŞERTLERI

ADAM MAÝASY WE ONY ÖSDÜRMEGIŇ INNOWASION ŞERTLERI

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow: “Adam kapitalyna tutuşlygyna (hususan-da, bilime) goýberilýän maýalaryň ähmiýetiniň uludygyny diňe bir ykdysady barlaglar däl, eýsem soňky ýylyň içinde dünýäniň ençeme ýurtlarynda toplanan oňyn tejribe hem görkezdi” diýip belleýär [1, 282 s.].