ŽURNALA HÖDÜRLENÝÄN MAKALALARYŇ MAZMUNYNA WE HILINE  BILDIRILÝÄN TALAPLAR

ŽURNALA HÖDÜRLENÝÄN MAKALALARYŇ MAZMUNYNA WE HILINE BILDIRILÝÄN TALAPLAR

Awtorlarymyzy “Bilim” žurnalyna çapa hödürlenýän makalalara bildirilýän talaplar bilen ýakyndan tanyşdyrmak, işimiziň hilini has-da döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, olary aşakdaky ýaly beýan etmegi makul bildik: