TALYPLARA TELEKEÇILIKDE MAÝA GOÝUMYŇ NETIJELILIGINI  ÖWRETMEK

TALYPLARA TELEKEÇILIKDE MAÝA GOÝUMYŇ NETIJELILIGINI ÖWRETMEK

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda kabul edilýän Döwlet maksatnamalarynda eýeçiligiň ähli görnüşleriniň kadaly, sazlaşykly ösüşini üpjün etmekden ugur almak bilen, işjeň maýa goýum syýasaty işlenip düzülýär we üstünlikli durmuşa geçirilýär.