ŞAHYRYŇ DÖREDIJILIGINE HÜNÄRIŇ TÄSIRI

ŞAHYRYŇ DÖREDIJILIGINE HÜNÄRIŇ TÄSIRI

Edebiýat durmuşy suratlandyiýar. Edebiýatyň durmuşy suratlandyrmakdaky we ösüşindäki umumy kanunlaryny hem düzgünlerini ylmy esasda aýdyňlaşdyrmak bilen, edebiýatyň nazaryýeti adamlaryň çeper edebiýat baradaky ylmy- estetiki düşünjesiniň ösmeginde, çeper döredijiligiň kämilleşmeginde ägirt uly hyzmaty ýerine ýetirýär [1].