SANLY TRANSFORMASIÝANYŇ TELEKEÇILIGE WE IŞ GURŞAWYNA TÄSIRI

SANLY TRANSFORMASIÝANYŇ TELEKEÇILIGE WE IŞ GURŞAWYNA TÄSIRI

- eýeçilik hukugynyň meseleleri;
- dürli meselelerden birini saýlamak zerurlygy;
- hyzmatlaryň giň göwrümini hödürleýän, netijeli ösýän platformalar bilen arabaglanyşyk saklamak meseleleri ýüze çykýar.