TALYPLARYŇ SPORT TÜRGENLEŞIKLERINDE PSIHIKI GÖNÜKDIRMELERIŇ ORNY

TALYPLARYŇ SPORT TÜRGENLEŞIKLERINDE PSIHIKI GÖNÜKDIRMELERIŇ ORNY

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan sport syýasatyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde türkmen türgenleriniň halkara ýaryşlaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň sportunyň dünýä ýüzünde gazanýan üstünlikleriniň aýdyň ykrarnamasydyr. Şol ýaryşlara ildeşlerimiziň mynasyp wekilçilik etmegi hem-de altyn, kümüş, bürünç medallara mynasyp bolmagy Türkmenistanyň sport syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygyna şaýatlyk edýär.