TÜRKMENISTANYŇ YLYM ULGAMYNY KÄMILLEŞDIRMEK GELJEKKI ÖSÜŞLERIŇ KEPILIDIR

TÜRKMENISTANYŇ YLYM ULGAMYNY KÄMILLEŞDIRMEK GELJEKKI ÖSÜŞLERIŇ KEPILIDIR

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedow: “Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary ylmy mümkinçiligi bolan giň gözýetimli, maksada okgunly, innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga ukyply, ýokary hünärli, taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek boýunça ähli tagallalar ediler” [2] diýip belleýär.