AÝLAWLY TÜRGENLEŞIK ARKALY GÜÝÇ ÇYDAMLYLYGYNY ÖSDÜRMEK

AÝLAWLY TÜRGENLEŞIK ARKALY GÜÝÇ ÇYDAMLYLYGYNY ÖSDÜRMEK

Häzirki döwrüň derwaýys meseleleriniň biri çagalaryň ýerli howa şertleriniň, milli däp-dessurlarymyzyň, maşgala ýagdaýlarynyň hasaba alynmagy bilen baglanyşykly bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaklaryny gazanmakdyr. Bedenterbiýe we sport çaganyň psihika taýdan sazlaşykly ösmegine, hereket ediş mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyna, bedeniniň berkemegine, çydamlylygynyň güýçlenmegine, ynamlylygynyň artmagyna ýardam edýär.