EMELI INTELLEKTIŇ BILIM ULGAMYNDA ULANYLMAGY

EMELI INTELLEKTIŇ BILIM ULGAMYNDA ULANYLMAGY

Bilşimiz ýaly, Arkadagly Gahryman Serdarymyz türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan özgertmeleri üstünlikli dowam etdirmek bilen, ýurdumyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýokary hilli bilim bermek üçin has oňaýly ýörelgelerden, öňdebaryjy tejribelerden ugur alyp, ýaş nesliň döwrebap bilim almagy, ylym we döredijilik bilen meşgullanmagy üçin giň mümkinçilikleri döredýär.