SAPAKDA OKUWÇYLARYŇ HEREKET BAŞARNYKLARYNA SELJERME IŞLERINI GEÇIRMEK WE OLARY BAHALANDYRMAK

SAPAKDA OKUWÇYLARYŇ HEREKET BAŞARNYKLARYNA SELJERME IŞLERINI GEÇIRMEK WE OLARY BAHALANDYRMAK

Bedenterbiýe dersi boýunça geçilýän okuw sagatlary milli terbiýäniň aýrylmaz bölegi bolup, ol mekdepde okuwçylaryň iň höwesli gatnaşýan sapaklarynyň biri hasaplanýar, bagtyýar nesli jemgyýete peýdaly zähmete, durmuşa taýýarlamagy maksat edinýär.