ÇAGALARDA GINGIWIT KESELINDE GARYŞYK SÜLEKEÝIŇ TUTÝAN ORNY

ÇAGALARDA GINGIWIT KESELINDE GARYŞYK SÜLEKEÝIŇ TUTÝAN ORNY

Agyz boşlugynda fiziologik hadysanyň saklanmagy, gaty we ýumşak dokumalarda patologik hadysanyň möwjemegi sülekeýe däl-de, eýsem onuň mukdar we hil taýdan düzümine baglydyr. Garyşyk sülekeýiň mukdar we hil taýdan düzümi agyz boşlugynda gemostazyň saklanmagyny ýokary derejede kesgitleýär. Ylmy maglumatlara laýyklykda, sülekeý agyz boşlugynyň nemli bardasynda we parodontda gidrolizirleýji, goraýjy we iýmitlendiriji işjeňligi ýerine ýetirýär. Şunlukda, giposaliwasiýanyň agyz boşlugynda patologik hadysanyň çaltlyk bilen ösmegine alyp barýandygy bellenip geçilýär.