SANLY ULGAMDA KWADRAT ÜÇAGZANY DERŇEMEK WE GRAFIGINI GURMAK

SANLY ULGAMDA KWADRAT ÜÇAGZANY DERŇEMEK WE GRAFIGINI GURMAK

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen, dünýäniň öňdebaryjy gazananlarynyň esasynda ýurdumyzyň bilim ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagyny, her bir raýatyň ösen tehnologiýalardan baş çykaryp bilmegini gazanmak meselesini öňde goýdy. Bu wezipäni durmuşa geçirmek maksady bilen, milli bilim ulgamynda sanly bilimiň innowasion çemeleşmeleriniň, häzirki zaman tehniki serişdeleriniň we ulgamlarynyň, maglumat gorlarynyň ulanylyşynda bilim işgärleriniň hünärlerini kämilleşdirmekde düýpli özgertmeleri geçirmek zerur.