DÜNÝÄ  ÖSÜŞINIŇ  TÄZE  TAPGYRLARYNDA  TÜRKMENISTANYŇ  ILERI  TUTÝAN  UGURLARY

DÜNÝÄ ÖSÜŞINIŇ TÄZE TAPGYRLARYNDA TÜRKMENISTANYŇ ILERI TUTÝAN UGURLARY

Türkmenistan çylşyrymly ösýän häzirki dünýäniň sebitlerinde we yklymlarynda ýüze çykýan oňaýsyz syýasy wakalara garamazdan, Bitaraplyk halkara hukuk derejesine esaslanýan daşary syýasat ugry bilen, parahatçylyk söýüji döwletleriň gapma-garşylyklara, guramaçylykly jenaýatçylyga, içerki hem daşarky howplara garşy göreşde jebisliginiň strategiýasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny öňe sürýär we bu ugurda täze giňişlikleri döretmäge taýýardygyny mälim edýär.