HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ TERBIÝEÇILIK GÖRELDESI -  NESILLERIMIZIŇ ÝÖRELGESI

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ TERBIÝEÇILIK GÖRELDESI - NESILLERIMIZIŇ ÝÖRELGESI

Hormatly Prezidentimiziň “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda amala aşyrýan parasatly başlangyçlary beýik işleriniň dowamat-dowamy bolmak bilen, il- halkymyzyň şöhratly geçmişiniň teswirli beýanydyr, sahawatly şu gününiň, ýagty ertirleriniň bähbitlerine gönükdirilendir. Ýaşlary terbiýelemek bilen baglanyşykly alnyp barylýan parasatly syýasat peder ýörelgesiniň mynasyp köklerinden gözbaş alýar.