YKDYSADY ÖSÜŞLERIŇ DÖWREBAP BINÝADY

YKDYSADY ÖSÜŞLERIŇ DÖWREBAP BINÝADY

Türkmenistan ýerasty we ýerüsti baýlyklary, amatly geografik ýerleşişi, dowam edýänjemgyýetçilik-syýasy ösüşi, sebit we umumadamzat bähbitli durmuşa ornaşdyrýan başlangyçlary arkaly, ykdysady ulgamda ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ykrar edilýär. Ýurdumyzda daşary ykdysady gatnaşyklaryň depgini barha ýokarlandyrylýar.