ÝOKARY WOLTLY ELEKTRIK TORLARYNDA REAKTIW KUWWAT IŞ  DÜZGÜNLERI

ÝOKARY WOLTLY ELEKTRIK TORLARYNDA REAKTIW KUWWAT IŞ DÜZGÜNLERI

Milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň esasy ugry energetika pudagy bilen baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda elektrik energetikasy pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýady berkden tutuldy.Türkmenistanda bug-gaz energiýa utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik beketleri gurlup ulanylyşa berildi.