ÝAŞ NESLE BILIM-TERBIÝE BERMEK, YLYM, HÜNÄR ÖWRETMEK WE  YLYM-BILIM ULGAMYNA INNOWASIÝALARY ORNAŞDYRMAK BARADA

ÝAŞ NESLE BILIM-TERBIÝE BERMEK, YLYM, HÜNÄR ÖWRETMEK WE YLYM-BILIM ULGAMYNA INNOWASIÝALARY ORNAŞDYRMAK BARADA

Bilim umumy bähbitler bilen her bir raýatyň bähbidiniň goşulyşmagynyň, ýurdy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we türkmen jemgyýetiniň ruhy taýdan ösüşiniň depginlerini ýokarlandyrmagyň esasy şerti bolmagynda galýar.